Pi

Pi
Tallet pi er en matematisk konstant der skrives med det græske bogstav ?, konstanten bruges mange steder indenfor blandt andet matematik og fysik. ? er defineret som forholdet mellem en cirkels omkreds og diameter. Man kan også definere ? som arealet af en cirkel med radius 1, eller som det mindste positive tal x for hvilket der gælder at sin(x)=0. ? er et irrationalt tal, men i mange sammenhænge kan man bruge 22/7 som en rimelig præcis tilnærmelse til ?, altså en rationel brøk. Mange gange kan man endda afrunde til 3,14. At angive ? helt præcist er umuligt da ? er uendeligt decimaltal. Her er ? med 64 decimaler: 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 592...

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”